Android micro minor mode voor Emacs

Gepubliceerd op: 21.II.2009 03:29 CET
Categorieën: android, emacs

Gisteren heb ik wat Emacs Lisp expressies aan elkaar geregen tot een minor-mode voor Android applicatie ontwikkeling op Emacs. Deze zeer minimale minor-mode code is beschikbaar via github en is, zoals het hoort bij software, een “work in progress”.

Installatie:


$ cd ~/.emacs.d
$ git clone git://github.com/remvee/android-mode.git

Toevoegen aan ~/.emacs:


(add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/android-mode")
(require 'android-mode)

Configureren met: M-x customize-group<RET>android-mode.

Android mode wordt automatisch ingeschakeld als je een bestand of directory opent in een directory met een AndroidManifest.xml bestand. Op dit moment biedt android-mode de volgende bindings:

C-c C-c e
start Emulator op
C-c C-c d
start DDMS op
C-c C-c l
wisselt naar ADB logcat buffer
C-c C-c c
draai ant compile in hoofd directory van applicatie
C-c C-c i
ant install
C-c C-c r
ant reinstall
C-c C-c u
ant uninstall